Funkcje podatków

czy odszkodowanie to przychód Jak ustalić termin płatności faktury?

Podatki mają kilka funkcji można je podzielić w zasadzie na trzy ważne grupy: funkcję fiskalna będąca niejako dochodami dla budżetu państwa w czystej postaci, funkcję regulacyjną polegającą na narzuceniu obowiązków podatnikom, oraz funkcję stymulacyjną, czyli wpływ, jaki ma wysokość podatków na chęć kupowania określonej grupy produktów.

Ujmując funkcje podatków w możliwie najprostszy sposób ich funkcją jest odkładanie pieniędzy do budżetu państwa.

Niestety przykrym zjawiskiem w Polsce jest to, że od wszystkiego naliczany jest podatek a mimo to obywatele notorycznie informowani są o dziurach budżetowych, długach i innych zobowiązaniach na przykład wobec innych państw, nie trzeba mówić o tym, że ma to ogromnie negatywny wpływ na opinię różnego rodzaju instytucji państwowych powoływanych w celu obliczania i nakładania podatków.

Są państwa, w których podatki są mniej restrykcyjne, obywatele mają możliwość ich nie płacenia w zależności od indywidualnych okoliczności w Polsce jednak obowiązują wszystkich w jednakowym stopniu.