Historia podatków

uklad-pokarmowy.chorobyswiata.com.pl Rekompensata za płatność po terminie biuro rachunkowe ATL Group

Historia podatków sięga starożytności, kiedy to w jej ramach zabierano rolnikom część ziem lub zbiorów, rzemieślnikom natomiast zabierano ich wyroby a kupcy składali daniny na rzecz państwa wówczas podatki były przekazywane w postaci gotowych produktów nie zaś w pieniądzach. Dopiero w XV wieku podatki zaczęły przybierać formę podobną do tych dzisiejszych i tak ewoluował do dzisiejszych czasów, gdzie każde państwo ma swój proceder pobierania podatków oraz ich wysokość. Podatki są obowiązkowe a pobierane są po to, żeby głowy państwa mogły je przekazywać na rozwój szkolnictwa, infrastruktury, wojska oraz służby zdrowia. Do tego by opłaty mogły być pobierane każde państwo musi stworzyć odpowiedni warunki, czyli muszą być jasno określone: wysokość podatków, termin ich wpłaty, kogo dotyczą, kto jest od nich zwolniony, muszą być powołane odpowiednie urzędy, które będą kontrolowały płatników oraz akty prawne, które będą normalizowały zarówno obowiązki obywateli jak również pracę ów „kontrolerów”.