Kontrola podatkowa

www.clubmokra.pl CFO Outsourcing Kraków: zewnętrzny dyrektor finansowy

Kontrola podatkowa sprawowana jest przez pracowników Urzędów Państwowych mówiąc o kontroli podatkowej w pierwszej kolejności myślimy o kontrolach przeprowadzanych przez Urzędy Skarbowe, ale nie tylko, są one przeprowadzana również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kontroli podatkowej podlegają nie tylko przedsiębiorcy, ale osoby prywatne w związku z ogromną ilością osób płacących podatki czasem kontrole przeprowadzane są nawet w ciągu kilku lat od rozliczeń.

Każdy ma obowiązek do przetrzymywania dokumentów przez pięć lat, co prawda najczęściej kontrolom poddawani są właściciele firm, ale ten obowiązek dotyczy wszystkich.

Kontrole przeprowadzane są na podstawie różnych zmiennych, czasem to ludzie zgłaszają, że na przykład firma nie odprowadza składek, czasem to pracownicy widzą sprzeczność w składanych zeznaniach na przykład przez pracodawcę i jego pracownika a czasem po prostu jest to rutynowa kontrola przeprowadzana losowo w różnych przedsiębiorstwach wówczas należy przedstawić wszystkie dokumenty związane zarówno z zakupem jak i sprzedażą.