NIP

www.dieselcenter.pl https://www.dnb.com/pl-pl/wiedza/newsy-artykuly/niezaplacone-faktury/ firma księgowa

NIP to skrót od nazwy numer identyfikacji podatkowej, dziesięciocyfrowy indywidualny nadawany każdej osobie, która prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniona.

Żeby nadać NIP każdy musi osobiście zgłosić się do urzędu skarbowego numer ten jest nadawany dożywotnio niezbędny jest podczas corocznych rozliczeń jak również przy formalnościach związanych z zawarciem umowy o pracę.

Czy każdy powinien mieć nadany numer identyfikacji? Tak bezwzględnie każdy musi mieć nadany taki numer, jest to najważniejsza informacja dla urzędu ważniejszy niż inne dane osobowe.

Nie są one nadawane „od ręki”, dlatego podczas zawierania pierwszej umowy z pracodawcą, (jaka by ona nie była) należy złożyć dokumenty celem nadania go.

Zdarza się, że zapominamy, jaki jest nadany nam numer, ale zawsze możemy go sprawdzić udając się do najbliższego urzędu skarbowego z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości takie informacje nie są udzielane osobom trzecim, chociaż w dobie Internetu możemy go sprawdzić w jego zasobach, ale tylko te należące do przedsiębiorców.