Pomoc finansowa udzielana przez konsula

busy do holandii podkarpackie bilet lotniczy irlandia

W zakresie zadań i obowiązków konsula leży udzielenie pomocy finansowej obywatelom jego państwa.

Może on udzielić pomocy pieniężnej obywatelom, którzy przebywają na terenie państwa przyjmującego czasowo, mogą też takiej pomocy udzielić swoim obywatelom by pomóc im w powrocie do swojego kraju.

Jeżeli np.

w skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych zostaniemy poza granicami kraju pozbawieni środków finansowych, które umożliwiłyby nam powrót do kraju to wówczas możemy skorzystać z pomocy finansowej udzielanej przez konsula.

Pomoc taka przysługuje w przypadku niezbędnej potrzeby.

Udzielenie obywatelowi pomocy pieniężnej przez konsula może być uzależnione od złożenia poręczenia majątkowego lub zobowiązania do zwrotu otrzymanej kwoty w całości lub w części.

Konsulowi poza jednorazową doraźną pomocą finansową przysługuje również możliwość udzielenia zapomogi materialnej osobom znajdującym się w niedostatku, a zamieszkałym na stałe na terenie państwa przyjmującego.