Pomoc konsula przy zawarciu związku małżeńskiego i innych aktach cywilnych

www.czyszczeniezebow.pl sukienki midi przelot na sardynie

Konsul polski posiada stosunkowo szerokie uprawnienia w zakresie aktów stanu cywilnego. Zajmuje on się sprawami ślubów oraz rozwodów polskich obywateli przebywających na terenie państwa przyjmującego. Może także udzielić informacji jak długo trwa rozwód. Konsul odbiera bowiem od nich oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi.

Konsul wydaje też zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, pośredniczy również w zgłoszeniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce faktu urodzenia lub zgonu za granicą.Często także sam konsul może udzielić parze ślubu cywilnego, jednak to prawo niektórym konsulom nie przysługuje z uwagi na uwarunkowania prawne państwa przyjmującego. Konsul przyjmie również oświadczenia pisemne o uznaniu dziecka, jak i oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.