Pomoc konsula przy zawarciu związku małżeńskiego i innych aktach cywilnych

W naszym pensjonacie jest zawsze kolorowo.

Konsul polski posiada stosunkowo szerokie uprawnienia w zakresie aktów stanu cywilnego. Zajmuje on się sprawami ślubów oraz rozwodów polskich obywateli przebywających na terenie państwa przyjmującego. Konsul odbiera bowiem od nich oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi.

Konsul wydaje też zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, pośredniczy również w zgłoszeniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce faktu urodzenia lub zgonu za granicą.Często także sam konsul może udzielić parze ślubu cywilnego, jednak to prawo niektórym konsulom nie przysługuje z uwagi na uwarunkowania prawne państwa przyjmującego. Konsul przyjmie również oświadczenia pisemne o uznaniu dziecka, jak i oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.