Sprawowanie przez konsula opieki nad obywatelami

bilet do tajlandii cena

Zadanie konsula, najogólniej rzecz ujmując, to troska o obywateli swojego państwa przebywających aktualnie w państwie przyjmującym. Ta troska i opieka ma bardzo szeroki zakres i dotyczy bardzo wielu obszarów działalności konsularnej.

Większość z tych aspektów jest uregulowana przez prawo.Przede wszystkim konsul obywateli swojego otacza opieką prawną.

Jego obowiązkiem jest, w razie konieczności, zapewnienie obywatelom uczciwej opieki prawnej i urzędowej, umożliwienie obywatelowi kontaktu z władzami państwa przyjmującego oraz zapewnienie mu potrzebnej opieki sądowej. W zakresie jego zadań leżą też działania notarialne.

Konsul ma też obowiązek pomocy finansowej w sytuacjach, które tego wymagają, np. gdy obywatel straci pieniądze i nie ma funduszy, by powrócić do kraju.

Wówczas konsul winien udzielić mu pożyczki na powrót i umówić się co do zwrotu pieniędzy. Konsul powinien także, jeśli jest taka potrzeba, zapewnić obywatelom opiekę medyczną lub psychiatryczną.