Współprca kulturowa

www.cometohelp.pl chorwacja ceny biletów lotniczych

Jednym z obowiązków konsula jest prowadzenie współpracy kulturowej z państwem przyjmującym i jego przedstawicielami. Zadania z tego zakresu mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter i nie są ściśle określane przez ustawodawstwo.Współpraca kulturowa powinna mieć miejsce przede wszystkim na płaszczyźnie organizacji oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą kulturą.

Zadanie konsula polega tutaj na bieżącym kontrolowaniu działań z tego zakresu zarówno państwa przyjmującego jak i własnego. Konsul powinien te działania wzajemnie integrować i promować. Powinien on popularyzować kulturę własnego państwa na terenie państwa przyjmującego, a robić może to na wiele sposobów.

Konsul powinien obywatelom państwa przyjmującego w przyjazny sposób przybliżać kulturę państwa własnego oraz zachęcać ludzi do obcować z nią. Może to robić np. poprzez konferencje, dni kultury lub wydarzenia artystyczne.

Takie działania pomogą przełamywać narodowe stereotypy i pomogą zbliżyć ze sobą ludzi z różnych okręgów kulturowych.