Z książek możemy wiele się dowiedzieć o tradycjach

schodołaz do wózka inwalidzkiego https://eretina.pl/

Ponieważ tradycje i zwyczaje przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Ponieważ dzieci przejmują je nie do końca świadomie, bo po prostu obserwują rodziców i dziadków, a skoro oni zachowywali się w taki, a nie inny sposób, to później dzieci w dorosłym życiu dalej robią to wszystko tak samo. To ważne jest to, w jaki sposób są one przekazywane. Oczywiście takie przekazywanie tradycji i zwyczajów jest ważne, jednak może się okazać, że jeśli pójdą za tym same gesty, ale jednocześnie nie będzie rozmowy na ich temat, nie pojawią się tłumaczenia dlaczego coś się robi tak a nie inaczej, to będą to tak naprawdę puste gesty.

Może się wówczas okazać, że dzieci będą je powtarzały, bo tak wypada, bo tak było zawsze, ale tak naprawdę nie będą czuły od nich żadnego sentymentu i nie będą się z nimi utożsamiały.

Długa historia

Czasami jest tak, że zwyczaje czy tradycja mają stosunkowo krótką historię, a więc ludziom łatwiej jest się z nimi identyfikować, a nawet powiedzieć skąd one się wzięły, dlaczego coś jest robione dokładnie w ten sposób. Z drugiej strony są również takie zwyczaje i tradycje, które sięgają wstecz kilku wieków, a to oznacza, że czasami nie tylko trudno jest zrozumieć skąd się takie zachowania wywodzą, ale nawet przez ten czas początkowe powody mogły być trochę zniekształcone. Czyli to co nam się wydaje na temat danych zwyczajów i zachowań, wcale nie musi mieć pokrycia w tym, od czego one się zaczęły.

Dlatego właśnie, jeśli chcemy naprawdę poznać zwyczaje i tradycje, które znamy, które dalej kultywujemy i przekazujemy, to powinniśmy sięgnąć po odpowiednie książki. Jest wiele różnych opracowań, w których autorzy próbowali dotrzeć do początków danych zwyczajów, sięgali po różne teksty źródłowe, aby dowiedzieć się, dlaczego coś jest wykonywane właśnie w taki, a nie inny sposób. To wszystko oznacza, że jeśli będziemy sięgać do takich książek, to łatwiej będzie nam dalej przekazywać te zwyczaje i tradycje, ponieważ lepiej je będziemy rozumieli, a do tego wszystkiego jeszcze zaczniemy się z nimi bardziej utożsamiać.

Nawet kiedy wyjeżdżamy

Łatwo jest być wiernym jakimś zwyczajom i tradycjom, kiedy przebywamy wśród ludzi, dla których one również są ważne i którzy robią wszystko, aby cały czas były one zachowywane.

Trochę inaczej to wszystko wygląda, kiedy wyjeżdżamy, kiedy nagle znajdujemy się w innym miejscu, gdzie te zwyczaje i tradycje są już inne. Wówczas musimy zdecydować, czy chcemy przyjąć lokalne zwyczaje, czy chcemy połączyć jedne z drugimi, a może chcemy zachować te, które znamy od dziecka, aby zachować swoją tożsamość i jednocześnie też, w miarę możliwości korzystać z tych, które właśnie poznaliśmy? Wiele tutaj będzie zależało od tego, jak bardzo jesteśmy związani ze zwyczajami i tradycjami, które wynieśliśmy z rodzinnego domu. Oczywiście nie ma nic złego, jeśli połączymy to co nowe z tym co stare, jednak warto wcześniej poczytać książki o tych nowych zwyczajach i tradycjach, tak abyśmy na miejscu poczuli się jak najmniej zaskoczeni. Warto zobaczyć jak to wszystko wygląda.

Przekonać się, które zwyczaje i tradycje chcemy dalej zachowywać, a które chcemy zastąpić tymi, które właśnie poznaliśmy.