Zwyczaje i tradycje tworzą tożsamość

www.wymogiochrony.com.pl klasyczne koszule damskie

Zawsze będzie podział na swoich i obcych, na tych którzy w danym miejscu przebywają od pokoleń i na tych, którzy dopiero co przybyli. Tego nie zmienimy, jednak warto wiedzieć, że nawet będąc wiele kilometrów od rodzinnego domu, można czuć się jak u siebie, jeśli tylko trafimy w miejsce, w którym spotkamy te same tradycje i zwyczaje. Im bardziej będą one zbliżone do tego, co znamy z dzieciństwa, tym bardziej będziemy się tam czuli tak, jakbyśmy byli u siebie. Dlatego też, warto popatrzeć, w jakich rejonach kraju czy nawet świata, możemy znaleźć dobrze nam znane zwyczaje i tradycje. To sprawi, że łatwiej będzie nam się wtopić w nowe miejsce, jeśli będziemy mieli do czynienia z zachowaniami, które pomogą nam określić naszą tożsamość.

Czasami się mieszają

Jeśli z jakiegoś powodu jest wyraźny podział między ludźmi, którzy mają konkretne zwyczaje i tradycje, a podział ten odbywa się na zasadzie oddzielnych regionów czy nawet krajów, to możemy być pewni, że przez dekady te zwyczaje i tradycje się nie zmieniały, cały czas wyglądają tak samo i naprawdę łatwo jest powiedzieć skąd się one wzięły. Jednak jeśli w jakimś miejscu zaczyna się pojawiać coraz więcej osób przyjezdnych, jeśli przywożą oni ze sobą swoje zwyczaje i tradycję, jeśli dokładają starań do tego, aby mimo wszystko, mimo obcego miejsca były one zachowywane, to możemy być pewni, że z biegiem czasu te zwyczaje i tradycje zaczną się przenikać, mieszać. Część pozostanie starych, część będzie przejęta od tych nowych osób, a pojawią się jeszcze takie, które będą w sobie łączyły to co szczególnie ważne dla jednej i drugiej strony. Im więcej w jednym miejscu spotyka się przedstawicieli określonych tradycji i zwyczajów, tym większa jest szansa na to, że w pewnym momencie zaczną się one ze sobą mieszać. To też oznacza, że po którymś pokoleniu, ciężko już będzie określić, które tradycje i zwyczaje były w tym miejscu od dawna, które pojawiły się później i jaka konkretnie była ich geneza.

Ale jednocześnie staną się one wyznacznikiem tożsamości dla tych konkretnych ludzi, czymś co będzie ich odróżniało od innych.

To się zmienia

Nie ulega wątpliwości, że coraz częściej tradycje i zwyczaje ulegają mniejszej lub większej zmianie. Nie są one już tak sztywne, jak to miało miejsce jeszcze lata temu. Dlatego też, tak ważne jest to, aby znać ich genezę, aby rozumieć dlaczego coś jest wykonywane w taki, a nie inny sposób. Wówczas będziemy mieli pewność, że uda nam się te zwyczaje i tradycje przekazać dalej, że będziemy w stanie je zrozumieć i się z nimi utożsamiać.

Jednak trzeba też pamiętać, że nie ma gorszych i lepszych zwyczajów, tak jak i nie ma gorszej czy lepszej tradycji. One są po prostu inne, równie ważne dla określonej grupy ludzi, którzy się z nimi utożsamiają. To, że nie rozumiemy jakichś zachowań, gestów, zwyczajów, nie oznacza, że one są złe i należy je niszczyć. Znacznie lepiej robimy, jeśli będziemy próbowali je zrozumieć. Trzeba poznawać inne zwyczaje i tradycje, bo wówczas łatwiej będzie nam zrozumieć innych ludzi.

To z kolei oznacza, że łatwiej będzie nam z nimi żyć w zgodzie.